Požární ucpávky - Promat

 • požární ucpávky od firmy Promat - PROMASTOP® – utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů. V praxi dochází k situacím, kdy je nezbytné, aby elektroinstalace procházely z jednoho požárního úseku do druhého. V těchto případech je nutné, aby hodnoty požární odolnosti a celistvosti dělících stavebních konstrukcí byly zachovány. Optimální řešení skýtá systém PROMASTOP®, který lze aplikovat dle daných podmínek.
       V zásadě je třeba rozlišit:
 • 1.) deskové přepážky PROMASTOP®

 • 2.) zděné přepážkyPROMASTOP®

 • 3.) těsnící systémy PROMASTOP® (Kabelové ucpávky + přepážky)

ad 1.) Deskové přepážky PROMASTOP:

 • U deskových přepážek PROMASTOP® se vedle přesně defi novaných desek z minerální vlny používají požárně ochranné stěrkové hmoty, které jsou nanášeny na desky z minerální vlny s předepsaným přesahem na okolní konstrukce a prostupující instalace (kabely, kabelové lávky, kabelové žlaby):

  – PROMASTOP®, typ P; zpěňující požárně ochranná stěrková hmota, která při teplotě cca 180 °C začíná pěnit s nárůstem objemu až 1:25 a vytvoří na površích chráněných konstrukcí a instalací tepelně izolační vrstvu.

  – PROMASTOP®, typ U na bázi směsí disperze akrylátu působí endotermně. Stěrka vytvoří po aplikaci pružnou membránu, která snáší dilatační pohyby,

  je odolná povětrnosti, agresivním chemickým látkám a vlhkosti. Přepážky jsou kouřotěsné a tlakotěsné.

ad 2.) Zděné přepážky PROMASTOP®:

 • vytváří se ze speciální požárně ochranné malty, která je na stavbu dodávána v suchém stavu v pytlích a na stavbě se smícháním s přesným množstvím vody vytvoří optimálně tvárná malta. Ve speciálních případech je malta v přepážce doplněna podle příslušných katalogových listů výplňovkami PROMASTOP®, typ PT nebo dalšími protipožárními tmely.

ad 3.) Kabelové ucpávky PROMASEAL®:

 • využívají různých specifi ckých vlastností protipožárních tmelů – PROMASEAL®-mastic, PROMASEAL®-gama, PROMASTOP ®-fi re. Tyto ucpávky jsou vhodné pro prostupy menších rozměrů se speciálními požadavky.

  Kabelová polštářová přepážka PROMASTOP® je sestavena z protipožárních polštářů se zpěňující hmotou, která při požáru asi čtyřnásobně zvětší svůj

  objem. Výhodou tohoto systém je snadná montáž a demontáž a možnost opětovného použití polštářů v případě, že nebyly předtím aktivovány.

 • Kabelové přepážky

  Kabelové přepážky PROMASTOP® uzavírají otvory potřebné pro průchod kavelů stěnami a stropy a v případě požáru zabraňují rozšíření kouře a ohně do dalších požárních úseků, únikových cest, chodeb, schodišťových prostorů atd.