Kontakt                                      

OSOBA ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ V OBLASTI PO,                                    č. osvědčení Z-OZO-139/2004
IVANA PALOVÁ 
IČO: 47860618
tel. : +420 731 113 942
email : ivana.palova@seznam.cz

AUTORIZOVANÝ TECHNIK PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST, OSOBA ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ, č. osvědčení Š-020-54/2007
DUŠAN PALA    
ČKAIT : 1201830                                                                                                                 IČO: 76597776
tel. : +420 604 937 798 
email : dpala@seznam.cz

TECHNIK POŽÁRNÍ OCHRANY 
ROMAN ZAVADIL 
IČO: 76597776
tel. : +420 732 663 288 
email : zavka@seznam.cz

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ 
VENDULA ŠROMOVÁ 
IČO: 05504384
tel. : +420 723 346 288 
email : Venda.Sromova@seznam.cz

 

OSOBA ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ V OBLASTI PO
č. osvědčení Z-OZO-139/2004
IVANA PALOVÁ                                                                         
IČO: 47860618 
DIČ: CZ6554230980                                                                                    
tel. : +420 731 113 942                                                             
email : ivana.palova@seznam.cz                                                            
 
 
 
AUTORIZOVANÝ TECHNIK PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB,
OSOBA ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ
č. osvědčení Š-020-54/2007
DUŠAN PALA
ČKAIT : 1201830
IČO: 76538851
tel. : +420 604 937 798
email: dpala@seznam.cz
 
 
 
TECHNIK POŽÁRNÍ OCHRANY 
ROMAN ZAVADIL 
IČO: 76597776
tel. : +420 732 663 288 
email : zavka@seznam.cz
 
 
 
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ 
VENDULA ŠROMOVÁ 
tel. :  +420 723 346 088 
email : Venda.Sromova@seznam.cz

Kontaktujte nás