Požárně bezpečnostní řešení

Zpracujeme Vám požárně bezpečnostní řešení (požární zpráva), které je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby předkládané stavebnímu úřadu pro získání stavebního povolení. Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) se ve většině případů předkládá Hasičskému záchrannému sboru České republiky pro vystavení jejich stanoviska.

  • Pro cenovou nabídku nás kontaktujte, pro získání konkrétní ceny je zapotřebí zaslat podklady pro zpracování, projektovou dokumentaci. 
  • Doba na vypracování PBŘ se pohybuje v rozmezí jednoho až tří týdnů.
  • Předání podkladů a PBŘ proběhne dle domluvy, a to buď osobně, elektronicky nebo zasláním na požadovanou adresu.
  • Pro kvalitní zpracování PBŘ je třeba dodání potřebných podkladů. Podklady přijímáme v elektronické a tištěné podobě.                     Podklady:    Výkresová část - Jednotlivé půdorysy podlaží, řezy                                        Textová část - Průvodní a technické zprávy